Đêm về nghe tiếng mưa Ngâu. Giọt thương bên ấy, giọt sầu bên đây.

Thao giảng cuối...

22550029_1998861940328922_3052552812033743233_n.jpg
Nguồn: Phương Thúy
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:30' 22-10-2017
Dung lượng: 60.9 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Bao mùa thao giảng đã qua

Nay mùa sau cuối... ơi là... bâng khuâng...

 

22540181_1998862090328907_835968584286413133_n_500

22491549_1998862013662248_6098671085070142621_n_500

22550029_1998861940328922_3052552812033743233_n_500

Và những khoảnh khắc mùa qua... 

22549998_2000752200139896_5462671616051179997_n_500

22539955_1999100200305096_6426901672512459066_n_500

22406037_1999107113637738_3291373767197471955_n_500

22555149_2000752793473170_1542869838812787688_n

22491539_1999101070305009_4505395791914449226_n_500

22687627_1999134030301713_5138097854053870874_n_500


Số lượt thích: 2 người (Phạm Minh An, Nguyễn Thị Thúy)
Avatar

22552479_2000752326806550_6552208323246959853_n

Bao mùa Thao giảng đã qua

Nay mùa sau cuối... ơi là... bâng khuâng...

 
Gửi ý kiến